Prelucrarea datelor
cu caracter personal – GDPRPOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Cap. 1 Acceptul

Bine ați venit pe site-ul nostru – www.okmedical.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție „Termenii și Condițiile” deoarece prin utilizarea serviciilor noastre, oferite prin intermediul site-ului și prin orice alte mijloace, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezentate în continuare, în caz contrar fiind necesar să încetați a mai folosi site-ul și/sau serviciile noastre. Navigarea pe site-ul www.okmedical.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Utilizator. Această politică de confidențialitate se aplică și pentru orice site web care ne apartine.

Toate informațiile și imaginile existente pe site-ul www.okmedical.ro, sunt cu titlu informativ și sunt deținute de societatea OK Medical S.R.L.

Această politică stabilește termenii și condițiile în care noi OK Medical S.R.L. putem prelucra datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați, și acoperă datele care vă pot identifica (“datele personale”) și informațiile care nu au putut fi identificate.

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin ”prelucrare de date” se ințelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, znregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sa distrugerea.

Cap. 2 Cine suntem noi

Suntem OK Medical S.R.L. și avem sediu social pe strada Puțul lui Zamfir Nr. 15 A, București, Sector 1. Suntem înregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40/13975/2014 și avem numărul de telefon 021.311.17.77. Ne puteți contacta în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa de e-mail [email protected].

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, OK Medical S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date să fie caracterizată de legalitatea, echitatea și transparență, datele personale solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt preluate.

Înțelegem că toți utilizatorii site-ului nostru www.okmedical.ro, au dreptul să știe că datele lor cu caracter personal nu vor fi transmise către terți, cu titlu gratuit sau oneros, pentru realizarea de scopuri nedeclarate.

Cap 3. Datele personale pe care le colectăm

OK Medical S.R.L. colectează datele dumneavoastră personale, în mai multe moduri, așa cum urmează:

 • Datele furnizate direct – aceste date sunt colectate de către OK Medical S.R.L. când vizitați site-ul nostru și solicitați să fiți contactați, furnizându-vă datele cu caracter personal, prin completarea casetelor de text (formulare) sau butoanele de click. De asemenea, acestea se colectează în momentul în care participați voluntar la sondaje, oferiți feedback, ne contactați în legatura cu serviciile oferite sau participați la competiții; ne solicitati informații despre servicii sau să înregistrați o plângere, fie prin telefon, fie prin e-mail, chat sau whatsapp. OK Medical S.R.L. colectează datele pe care ni le-ați furnizat pentru a răspunde cu informațiile de care aveți nevoie; când oferiți feedback și postați recenzii pe oricare dintre site-urile noastre, cu scopul de a vă răspunde în mod corespunzător.
 • Datele autorizate de utilizator – În momentul în care dumneavoastră ne dați permisiunea de a obține datele personale de la alte societăți și/sau operatori de date. Acest lucru se aplică în mod specific (dar nu numai) în cazul în care vi se solicită dacă doriți să fiți de acord să vă înscrieți pentru a primi noutăți pe platforme sociale.
 • Datele colectate de sistem – acest tip de colectare presupune că sistemele noastre sau cele ale societăților cu care colaborăm colectează informații sau date în timp ce utilizați site-ul web sau alte servicii. Astfel, de fiecare dată când utilizați site-ul web sau citiți un e-mail, există anumite informații care sunt create și înregistrate automat de sistem.
  De exemplu:
  • Atunci când accesați site-ul www.okmedical.ro sau oricare dintre celelalte site-uri ale noastre, dumneavoastră vă dați acordul la folosirea de “cookies” (un fișier text mic trimis de computer ori de câte ori vizitați site-ul nostru sau pe oricare alte site-uri web, unic pentru OK Medical sau browserul dvs.) care vă facilitează utilizarea site-urilor web sau care poate înregistra datele referitoare la paginile pe care le-ați vizualizat anterior sau la activitățile pe care le-ați efectuat în timpul vizitei. Aceste module cookie pot fi cookie-uri “de sesiune” (care durează până când închideți browserul) sau “cookie-uri persistente” (care durează până când dvs. sau browserul le ștergeți). Mai multe detalii despre utilizarea cookie-urilor noastre mai jos – Sectiunea Politica de Cookies.
  • Tipul de dispozitiv pe care îl utilizați pentru accesarea site-ului www.okmedical.ro și setările de pe dispozitivul respectiv, ne pot furniza informații despre dispozitivul dvs., așa cum urmează: tipul de dispozitiv, sistemul de operare utilizat, setările dispozitivului dvs., diverse erori. Ce informații pot fi furnizate către noi depinde de tipul de dispozitiv pe care îl utilizați și de setările acestuia. OK Medical S.R.L. vă informează că, atunci când vizitați sediul nostru, trebuie să știți că, în incinta clădirii se află un sistem CCTV în funcțiune pentru securitatea clienților, personalului și a proprietății. Aceste sisteme vă pot înregistra imaginea în timpul vizitei dumneavoastră.

Cap. 4. Cum folosim informațiile despre dvs

OK Medical S.R.L. poate folosi datele personale ale dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • pentru a vă contacta și furniza toate informațiile despre serviciile noastre;
 • pentru îmbunătățirea site-ului nostru în scopul furnizării de informații cât mai precise;
 • pentru măsurarea eficienței publicității și furnizarea de publicitate relevantă pentru dvs.;
 • măsurarea performanței procedurilor și serviciilor pe care le oferim, pentru îmbunătățirea acestora;
 • pentru a întocmi dosarul medical al pacientului;
 • pentru a presta servicii medicale (diagnosticare și tratare), atât în prezent, cât și pe viitor, în baza istoricului pacientului;
 • informarea dumneavoastră cu privire la data următoarelor controale, oferte promoționale, diverse servicii ale operatorului, mesaje de marketing din partea OK Medical S.R.L., rezultatul analizelor;
 • soluționarea oricăror cereri și/sau reclamații ale dumneavoastră cu privire la serviciile medicale și/sau produsele achiziționate, dacă este cazul.

Cap. 5. Când și către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Este posibil ca OK Medical S.R.L. să transmită către terți, datele personale ale dumneavoastră, în următoarele situații:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori, subcontractanți și alte părți terțe, atunci când este necesar pentru îndeplinirea oricărui serviciu pe care îl vom oferi pentru dvs., cum ar fi analizele medicale sau procesarea unei plăți prin cartea de credit;
 • Pentru analiștii și furnizorii de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului nostru;
 • În cazul în care vindem sau cumpărăm orice afacere sau bunuri, caz în care vă putem divulga datele personale potențialului vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau bunuri, sub protecția unui acord de nedivulgare;
 • În cazul în care OK Medical S.R.L. și toate activele sale, sunt achiziționate de terți, informațiile personale deținute de acesta despre clienții săi vor fi unul dintre activele transferate;
 • Pentru a ne proteja de fraudă și furt, putem transmite informații personale necesare pentru a face verificări ale datelor personale pe care le obținem, efectuând verificări de identitate (inclusiv informații referitoare la vârsta, numele, prenumele și locația dvs.), inclusiv către instituții și autorități de aplicare a legii, implicate în prevenirea și detectarea fraudei. Rețineți că aceste părți terțe pot păstra o evidență a informațiilor pe care le colectează de la OK Medical S.R.L., în scopul declarat;
 • Dacă suntem obligați să dezvăluim datele personale pentru a respecta orice obligație legală;
 • Pentru a aplica termenii și condițiile noastre și alte acorduri; sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța lui OK Medical S.R.L., a clienților noștri sau a altora. Dacă informațiile dvs. intră sau sunt disponibile liber în domeniul public, nu avem control asupra a ceea ce poate face orice terță parte. În consecință, OK Medical S.R.L. nu deține nicio responsabilitate pentru acțiunile tertilor.

Cap. 6. Cum nu vom folosi datele dvs

OK Medical S.R.L. nu va împărtăși datele dumneavoastră personale către alte societăți în scopuri de marketing și nu va transfera cu titlu oneros sau nu va căuta să câștige din informațiile dvs., în afară de propriile noastre activități de marketing. OK Medical S.R.L. nu stocheaza și nu păstreaza informațiile dumneavoastră financiare, cum ar fi numerele cărților de credit. Toate plățile sunt preluate de terți.

Cap. 7. Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinatate, în scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegală.

Cap. 8. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?

Încapand cu data de 25 mai 2018, regulamentul UE 2016/679 a revizuit și-a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Regăsiți mai jos o detalire a acestor drepturi, pentru o mai buna întelegere a conținutului juridic al acestora:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu OK Medical S.R.L.;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea OK Medical S.R.L., fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidentele OK Medical S.R.L., în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din urmatoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci cand OK Medical S.R.L. nu mai are nevoie de datele perosonale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale OK Medical S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita OK Medical S.R.L. transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiuni este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de OK Medical S.R.L.;
 • Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către OK Medical S.R.L., în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opozitia și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita OK Medical S.R.L. să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o maniera semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitațile descrise în prezenta informare;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

OK MEDICAL S.R.L. vă aduce la cunoștință că respectă legislația specială în materia sănătății, în ceea ce privește confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter special, inclusiv dar fără a se limita la dispozițiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; Ordinul ministerului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 46/2003, Codul deontologic al medicilor, Codul penal.

Cap. 9. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către OK Medical S.R.L.?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client al OK Medical S.R.L. precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel de date (de ex. dispozițiile legale ce reglementează în arhivarea documentelor).

Cap 10. Cum să ne contactați

Puteți sa ne contactati la numarul de telefon 021.311.17.77 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Cap. 11. Modificări la politica de confidențialitate.

OK MEDICAL S.R.L. actualizeaza regulile de confidențialitate în mod regulat, toate actualizarile fiind notificate și inserate pe această pagină web. Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la data de 25 mai 2018.

Cap. 12. Limită de vârstă pentru utilizarea site-ului nostru web

Dacă aveți sub 16 ani, puteți utiliza site-urile noastre numai cu consimțământul unui părinte sau tutore. OK MEDICAL S.R.L. colecteaza date despre toți utilizatorii și vizitatorii site-urilor noastre, indiferent de vârstă și anticipeaza că unii dintre acei utilizatori și vizitatori pot și vor fi minori. Astfel, utilizatorii și vizitatorii minori, în momentul utilizarii site-ului, vor face obiectul marketingului.

Cap. 13. Politica noastră privind cookie-urile

Utilizarea remarketingului de către OK Medical S.R.L.

Remarketingul implică plasarea unui cookie pe computerul dvs. atunci când navigați pe site-ul nostru, pentru a vă putea transmite un anunț pentru produsele sau serviciile noastre. OK MEDICAL S.R.L. poate folosi o terță parte pentru a ne furniza din când în când servicii de remarketing. Dacă v-ați dat acordul cu utilizarea cookie-urilor, puteți vedea reclame pentru produsele și serviciile noastre pe alte site-uri web.

Alte site-uri web

Site-ul nostru conține legături către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-urilor web operate de OK Medical S.R.L., deci atunci când urmați link-uri către alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate ale acestora. Utilizăm cookie-urile pentru a ne ajuta să gestionăm acest site web. Nu vom folosi cookie-urile în combinație cu informațiile dvs. personale fără consimțământul dvs. prealabil. Utilizăm cookie-urile în mai multe scopuri pentru a vedea cum este utilizat site-ul nostru web, pentru a putea îmbunătăți site-ul și pentru a permite monitorizarea traficului.

Ce sunt cookie-urile?

Fișierele cookie sunt fișiere mici text stocate pe computer, atunci când vizitați anumite pagini web. Majoritatea browserelor web au cookie-uri activate, dar puteți gestiona aceste setări utilizând instrucțiunile specifice pentru fiecare browser individual (sau furnizorul de telefonie mobilă, după caz). Cookie-urile nu pot afecta calculatorul dumneavoastra. Nu stocăm informații de identificare personală, cum ar fi detaliile cărții de credit, dar folosim informațiile criptate colectate de la acestea pentru a vă îmbunătăți experiența pe site. De exemplu, cookie-urile ne ajută să identificăm și să rezolvăm erorile care pot apărea uneori pe site-urile web.

Cookie-urile nu sunt programe de calculator și nu pot citi alte informații salvate pe hard disk. Ele nu pot fi utilizate pentru a trimite viruși sau pentru a obține adresele de e-mail ale utilizatorilor. Avem relații cu furnizori atent selectați și monitorizați, care pot seta și cookie-urile în timpul vizitei dvs. pentru a fi utilizate în scopuri de remarketing. Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor externe. Cu toate acestea, dacă preferați să restricționați, să blocați sau să ștergeți module cookie-urile de pe orice site al OK Medical S.R.L., puteți utiliza browserul dvs. pentru a face acest lucru. Fiecare browser este diferit, deci verificați meniul “Ajutor” al browserului dvs. special pentru a afla cum să modificați preferințele cookie-urilor. Ar trebui să fiți conștienți de acest lucru, pot exista cazuri în care anumite caracteristici ale site-ului nostru ar putea să nu funcționeze ca rezultat.

Iată o listă a principalelor cookie-uri pe care le folosim și pentru ce le folosim:

 • Ad Track, Affiliate: Aceste cookie-uri ne arată cum ați găsit site-ul nostru web și care este site-ul de pe care ați venit. Acest lucru ne permite să stabilim care sunt cele mai eficiente solutii de marketing. Ele ne permit, de asemenea, să recompensăm site-urile externe pentru că vă îndrumă către noi.
 • Pref: este vorba despre navigarea în condiții de siguranță și este activată în toate browserele de către Google, pentru a le avertiza despre site-urile potențial periculoase. Când accesați site-urile Google, acesta este instalat automat. Nu conține date despre clienți în afară de istoricul navigării.
 • Cookie ID: acest modul cookie permite serverelor noastre web să răspundă acțiunilor dvs. pe site-urile web ale OK Medical, de ex. navigarea generală pe site. Site-ul web nu ar funcționa pentru dvs. dacă aceste cookie-uri nu erau prezente.
 • FromAd: Folosim acest modul cookie pentru a determina dacă ați ajuns la site-ul www.okmedical.ro sau pe oricare dintre celelalte site-uri web făcând clic pe un link publicitar de pe site-uri externe.
 • Beginning with_ut: Aceste cookie-uri permit lui OK Medical S.R.L. să utilizeze Google Analytics. Acest software ne ajută să luăm și să analizăm vizitatorii la site-ul www.okmedical.ro, cum ar fi numerele de vizitatori și cât de eficiente sunt eforturile noastre de marketing. Toate aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-ul pentru dvs. Aceste date sunt folosite de OK Medical SRL și Google, nu sunt niciodată distribuite și nu conțin informații confidențiale.
Butoanele paginilor OK Medical de pe rețelele de socializare

Dacă folosiți butoanele „îmi place”, „distribuie” sau „urmărește” ale paginilor noastre de pe rețelele sociale, de exemplu Facebook, vi se pot trimite cookie-uri de pe aceste site-uri web. Nu avem control asupra setărilor acestor cookie-uri; vă sugerăm să verificați politica de confidențialitate a acestor site-uri terțe.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, puteți să ne contactați folosind următoarele modele de comunicare: prin email la adresa [email protected] sau la telefon 021.311.17.77.


Echipa
OK MEDICAL S.R.L.